English

Konferencja ekspercka
28 marca 2017 r., godz. 9.00-16.00
Urząd Miasta Poznania, Sala Biała
 
 

Opis Konferencji

English
Dbałość o bezpieczny, szczęśliwy rozwój nastolatków, o to by wyrośli na spełnionych, wartościowych dorosłych, to powszechnie akceptowany priorytet w pracy z dziećmi i ich rodzinami. Czy jednak na co dzień myślimy o tym, że przynajmniej jedno na dwadzieścioro z nich stanowią osoby nieheteroseksualne? Czy zdajemy sobie sprawę, że niektóre dzieci wzrastają pod opieką par osób tej samej płci?

Tematyka homoseksualności jest dziś obecna w mediach i dyskusjach politycznych, budząc społeczne kontrowersje. Pomijanie jej w środowisku dzieci i młodzieży nie pozwoli uniknąć pytań i trudności, jakie stają się udziałem osób doświadczających homofobii, czasem tak boleśnie, że zagraża to ich bezpieczeństwu. Celem konferencji jest przedstawienie homoseksualności jako takiego aspektu życia, z którym żadne dziecko nie powinno być pozostawione samo sobie. Jako organizatorzy, chcemy przedstawić Państwu rzetelną, aktualną wiedzę na temat orientacji psychoseksualnej, homofobii i – przede wszystkim – potrzeb nieheteroseksualnych nastolatków oraz dzieci wychowywanych przez nieheteroseksualnych rodziców. Chcemy też wspólnie z Państwem zastanowić się nad możliwościami podejmowania lokalnych działań po to, by mniejszościowa tożsamość seksualna nie stała na przeszkodzie do szczęścia żadnego dziecka, tak jak nie powinny na niej stać bieda, przynależność etniczna, płeć, czy niepełnosprawność.

Serdecznie zapraszamy do udziału pracowników instytucji miejskich i placówek sprawujących opiekę nad dziećmi i młodzieżą: opiekunów, nauczycieli, psychologów, wychowawców, pracowników socjalnych, działaczy organizacji pozarządowych. Jak powiedział autor Małego Księcia, „tylko nieznane budzi lęk w człowieku”. Wychodząc naprzeciw temu, co nieznane możemy stworzyć nową jakość w zakresie pracy na rzecz wzrastających pod naszą wspólną opieką młodych ludzi. Wykorzystajmy tę szansę.

Relacja z rozpoczęcia konferencji:


dr Marta Mazurek, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds Przeciwdziałania Wykluczeniom

Dyskusja panelowa na temat: Czy Poznań bez homofobii to miasto lepsze dla wszystkich? Czy i jak budować inkluzywny Poznań?

Prelegentki i Prelegenci

Malin Björk

– jest eurodeputowaną do Parlamentu Europejskiego z ramienia Szwedzkiej Partii Lewicy, kadencję sprawuje od 2017 roku. Jej priorytetowe działania polityczne skupiają się wokół polityki migracyjnej, praw kobiet i praw osób LGBTI i praw pracowniczych. Jest także członkinią All of Us – apolitycznej grupy promującej prawa reprodukcyjne, zdrowotne i seksualne. Przed rozpoczęciem urzędu w Parlamencie Europejskim, Malin Björk była wieloletnią działaczką na rzecz osób LGBTI i kobiet. Pracowała między innymi w niezależnej organizacji pozarządowej o nazwie Lobby Kobiet Europejskich. Pochodzi ze Szwecji, z Gothenburga.

dr Aleksandra Chodecka

– psycholożka, seksuolożka kliniczna, psychoterapeutka, członkini Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Od 2003 roku związana z Instytutem Psychologii UAM. Ma doświadczenie w psychoterapii oraz psychoedukacji osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Zajmuje się pracą nad problemami związanymi z relacjami w bliskich związkach, funkcjonowaniem psychoseksualnym, sytuacjami kryzysowymi oraz umiejętnościami wychowawczymi. Współpracuje z Kliniką Endokrynologii i Reumatologii Dziecięcej Szpitala Klinicznego im. K Jonschera w Poznaniu, gdzie pomaga osobom z zaburzeniami różnicowania płciowego i ich rodzinom. Wraz z Moniką Zieloną-Jenek jest współautorką monografii pt. Jestem dziewczynką, jestem chłopcem. Jak wspomagać rozwój seksualny dziecka, Gdańsk, 2010.

[Prezentacja – „…Ciebie kocham, Ciebie lubię, Ciebie pocałuję…”]

Agata Jarzyna

Agata Jarzyna

– psycholożka, terapeutka i mediatorka rodzinna w ośrodku interwencyjno-mediacyjnym w Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Warszawie; prowadzi mediacje, konsultacje psychologiczne, terapię indywidualną oraz grupy psychoedukacyjno-wsparciowe dla rodziców będących w kryzysie związanym z rozpadem rodziny i szkolenia dla młodzieży oraz dorosłych dotyczące rozwoju umiejętności społecznych. Ukończyła Szkołę Trenerów Mediacji Rodzinnej, prowadzoną przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych; oraz Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Mabor w Warszawie, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Sekcja Pychoterapii Rodzin. Ma doświadczenie w pracy z kobietami wychowującymi dzieci w związkach jednopłciowych, dla których wraz z Tamarą Pocent zrealizowała cykl warsztatów „Tęczowe mamy”.

[Prezentacja – „Tęczowe mamy”]

Tamara Pocent

Tamara Pocent

Członkini – założycielka w Stowarzyszeniu Mediatorów Rodzinnych oraz Centrum Diagnozy i Pomocy Psychologicznej „Syntonia” w Warszawie. Pedagożka, mediatorka, coach, trenerka umiejętności społecznych, doradczyni i konsultantka w sprawach rodzinnych, superwizorka. Prowadzi warsztaty dla rodziców podnoszące kompetencje wychowawcze, szkolenia i superwizje dla pedagogów i psychologów oraz coaching osobisty. Interesuje się problematyką sytuacji dziecka w konflikcie rodziców oraz szeroko pojętej ochrony praw dziecka. Jest współautorką i współrealizatorką warsztatów dla rodziców wychowujących dzieci w związkach jednopłciowych „ Tęczowe mamy”.

[Prezentacja – „Tęczowe mamy”]

Izabela Podsiadło-Dacewicz

Izabela Podsiadło-Dacewicz 

Trenerka, coach, mediatorka, terapeutka. Zawodowo związana z oświatą oraz pracą w środowisku biznesu, administracji publicznej i NGO. Obecnie pracuje w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Specjalizuje się w szkoleniach i treningach z zakresu rozwijania umiejętności psychospołecznych oraz zarządzania różnorodnością, przeciwdziałania dyskryminacji, wykluczeniu i przemocy w środowisku szkolnym.

Jest m. in. współautorką pierwszego polskiego pakietu edukacyjnego dotyczącego przeciwdziałania dyskryminacji „Antydyskryminacja” (2005) oraz poradnika trenerskiego „Szkoła bez homofobii” (2016).

Współpracowała z Urzędem m.st. Warszawy przy tworzeniu programu na rzecz promowania różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji „Warszawa Różnorodna”.

[Prezentacja – „Działania antydyskryminacyjne na terenie szkoły.”]

dr Marek Przybylski

dr Marek Przybylski

– pracuje jako nauczyciel historii w jednej z poznańskich szkół, ma doświadczenie w szkoleniach biznesowych i dla pracowników oświaty. Jest trenerem antydyskryminacyjnym w zakresie przeciwdziałania homofobii w szkole. Interesuje się szeroko pojętym bezpieczeństwem w edukacji oraz prawem oświatowym. Na kanwie tych zainteresowań powstała monografia Odpowiedzialność karna dyrektora i nauczyciela w zakresie naruszenia przepisów BHP w szkole, Poznań 2012.

[Prezentacja – „Przeciwdziałanie homofobii szkolnej w świetle prawa”]

dr Joanna Śmiecińska

dr Joanna Śmiecińska

Pracuje jako adiunkt na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Językoznawca i anglistka, społecznie zaangażowana w działania Stowarzyszenia Grupy Stonewall, szczególnie na rzecz rodzin osób LGBT. Organizatorka spotkań integracyjnych dla rodziców osób nieheteroseksualnych. Wraz z Jowitą Wycisk zrealizowała badanie jakościowe wśród matek wychowujących dzieci w związkach jednopłciowych, którego wyniki zostały opublikowane w tekście pt. Strategie ujawniania własnej orientacji seksualnej przez pary lesbijskie wychowujące wspólnie dzieci i ich konsekwencje (Roczniki Socjologii Rodziny, XXII/2012).

[Prezentacja – „Dzieci mówią”]

dr Jowita Wycisk

dr Jowita Wycisk

Psycholożka, kulturoznawczyni, pracuje jako adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzi zajęcia antydyskryminacyjne i udziela porad metodycznych dla kadry pedagogicznej w zakresie przeciwdziałania homofobii w szkole. Autorka badań i publikacji na temat rodzicielstwa osób LGBT i postaw psychologów wobec pracy z tego typu rodzinami, w tym m. in. artykułów pt.: Strategie ujawniania własnej orientacji seksualnej przez pary lesbijskie wychowujące wspólnie dzieci i ich konsekwencje (we współautorstwie z Joanną Śmiecińską; Roczniki Socjologii Rodziny, XXII/2012); Postawy przyszłych psychologów wobec rodzin nieheteroseksualnych z dziećmi (Studia Socjologiczne, 4/2014) oraz The Minority Stress of Lesbian, Gay and Bisexual Parents. Specificity of Polish Context (Polish Psychological Bulletin, 4/2015). Założycielka Koła Naukowego Psychologii LGBT w Instytucie Psychologii UAM. Należy do Stowarzyszenia Grupa Stonewall, gdzie aktywnie działa na rzecz integracji środowiska nieheteronormatywnych rodziców i koordynuje działania psychologiczne oraz doradcze adresowane do osób LGBT i ich bliskich.

[Prezentacja – „Homofobia i jej konsekwencje dla dzieci i młodzieży”]

Nagrania

English

Rejestracja uczestników została zakończona.
Wystąpienia będą rejestrowane, możliwe do obejrzenia później.

Część pierwsza:

Część druga:

Część trzecia:

Organizatorzy

English

Konferencję współorganizują: Urząd Miasta Poznania, Instytut Psychologii UAM i Stowarzyszenie Grupa Stonewall.
Konferencję objęło swoim matronatem Interdyscyplinarne Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM.
Projekt koordynują: dr Jowita Wycisk, dr Joanna Śmiecińska

Informacje Kontaktowe

Program konferencji