Prelegentki i Prelegenci

Malin Björk

– jest eurodeputowaną do Parlamentu Europejskiego z ramienia Szwedzkiej Partii Lewicy, kadencję sprawuje od 2017 roku. Jej priorytetowe działania polityczne skupiają się wokół polityki migracyjnej, praw kobiet i praw osób LGBTI i praw pracowniczych. Jest także członkinią All of Us – apolitycznej grupy promującej prawa reprodukcyjne, zdrowotne i seksualne. Przed rozpoczęciem urzędu w Parlamencie Europejskim, Malin Björk była wieloletnią działaczką na rzecz osób LGBTI i kobiet. Pracowała między innymi w niezależnej organizacji pozarządowej o nazwie Lobby Kobiet Europejskich. Pochodzi ze Szwecji, z Gothenburga.

dr Aleksandra Chodecka

– psycholożka, seksuolożka kliniczna, psychoterapeutka, członkini Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Od 2003 roku związana z Instytutem Psychologii UAM. Ma doświadczenie w psychoterapii oraz psychoedukacji osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Zajmuje się pracą nad problemami związanymi z relacjami w bliskich związkach, funkcjonowaniem psychoseksualnym, sytuacjami kryzysowymi oraz umiejętnościami wychowawczymi. Współpracuje z Kliniką Endokrynologii i Reumatologii Dziecięcej Szpitala Klinicznego im. K Jonschera w Poznaniu, gdzie pomaga osobom z zaburzeniami różnicowania płciowego i ich rodzinom. Wraz z Moniką Zieloną-Jenek jest współautorką monografii pt. Jestem dziewczynką, jestem chłopcem. Jak wspomagać rozwój seksualny dziecka, Gdańsk, 2010.

[Prezentacja – „…Ciebie kocham, Ciebie lubię, Ciebie pocałuję…”]

Agata Jarzyna

Agata Jarzyna

– psycholożka, terapeutka i mediatorka rodzinna w ośrodku interwencyjno-mediacyjnym w Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Warszawie; prowadzi mediacje, konsultacje psychologiczne, terapię indywidualną oraz grupy psychoedukacyjno-wsparciowe dla rodziców będących w kryzysie związanym z rozpadem rodziny i szkolenia dla młodzieży oraz dorosłych dotyczące rozwoju umiejętności społecznych. Ukończyła Szkołę Trenerów Mediacji Rodzinnej, prowadzoną przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych; oraz Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Mabor w Warszawie, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Sekcja Pychoterapii Rodzin. Ma doświadczenie w pracy z kobietami wychowującymi dzieci w związkach jednopłciowych, dla których wraz z Tamarą Pocent zrealizowała cykl warsztatów „Tęczowe mamy”.

[Prezentacja – „Tęczowe mamy”]

Tamara Pocent

Tamara Pocent

Członkini – założycielka w Stowarzyszeniu Mediatorów Rodzinnych oraz Centrum Diagnozy i Pomocy Psychologicznej „Syntonia” w Warszawie. Pedagożka, mediatorka, coach, trenerka umiejętności społecznych, doradczyni i konsultantka w sprawach rodzinnych, superwizorka. Prowadzi warsztaty dla rodziców podnoszące kompetencje wychowawcze, szkolenia i superwizje dla pedagogów i psychologów oraz coaching osobisty. Interesuje się problematyką sytuacji dziecka w konflikcie rodziców oraz szeroko pojętej ochrony praw dziecka. Jest współautorką i współrealizatorką warsztatów dla rodziców wychowujących dzieci w związkach jednopłciowych „ Tęczowe mamy”.

[Prezentacja – „Tęczowe mamy”]

Izabela Podsiadło-Dacewicz

Izabela Podsiadło-Dacewicz 

Trenerka, coach, mediatorka, terapeutka. Zawodowo związana z oświatą oraz pracą w środowisku biznesu, administracji publicznej i NGO. Obecnie pracuje w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Specjalizuje się w szkoleniach i treningach z zakresu rozwijania umiejętności psychospołecznych oraz zarządzania różnorodnością, przeciwdziałania dyskryminacji, wykluczeniu i przemocy w środowisku szkolnym.

Jest m. in. współautorką pierwszego polskiego pakietu edukacyjnego dotyczącego przeciwdziałania dyskryminacji „Antydyskryminacja” (2005) oraz poradnika trenerskiego „Szkoła bez homofobii” (2016).

Współpracowała z Urzędem m.st. Warszawy przy tworzeniu programu na rzecz promowania różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji „Warszawa Różnorodna”.

[Prezentacja – „Działania antydyskryminacyjne na terenie szkoły.”]

dr Marek Przybylski

dr Marek Przybylski

– pracuje jako nauczyciel historii w jednej z poznańskich szkół, ma doświadczenie w szkoleniach biznesowych i dla pracowników oświaty. Jest trenerem antydyskryminacyjnym w zakresie przeciwdziałania homofobii w szkole. Interesuje się szeroko pojętym bezpieczeństwem w edukacji oraz prawem oświatowym. Na kanwie tych zainteresowań powstała monografia Odpowiedzialność karna dyrektora i nauczyciela w zakresie naruszenia przepisów BHP w szkole, Poznań 2012.

[Prezentacja – „Przeciwdziałanie homofobii szkolnej w świetle prawa”]

dr Joanna Śmiecińska

dr Joanna Śmiecińska

Pracuje jako adiunkt na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Językoznawca i anglistka, społecznie zaangażowana w działania Stowarzyszenia Grupy Stonewall, szczególnie na rzecz rodzin osób LGBT. Organizatorka spotkań integracyjnych dla rodziców osób nieheteroseksualnych. Wraz z Jowitą Wycisk zrealizowała badanie jakościowe wśród matek wychowujących dzieci w związkach jednopłciowych, którego wyniki zostały opublikowane w tekście pt. Strategie ujawniania własnej orientacji seksualnej przez pary lesbijskie wychowujące wspólnie dzieci i ich konsekwencje (Roczniki Socjologii Rodziny, XXII/2012).

[Prezentacja – „Dzieci mówią”]

dr Jowita Wycisk

dr Jowita Wycisk

Psycholożka, kulturoznawczyni, pracuje jako adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzi zajęcia antydyskryminacyjne i udziela porad metodycznych dla kadry pedagogicznej w zakresie przeciwdziałania homofobii w szkole. Autorka badań i publikacji na temat rodzicielstwa osób LGBT i postaw psychologów wobec pracy z tego typu rodzinami, w tym m. in. artykułów pt.: Strategie ujawniania własnej orientacji seksualnej przez pary lesbijskie wychowujące wspólnie dzieci i ich konsekwencje (we współautorstwie z Joanną Śmiecińską; Roczniki Socjologii Rodziny, XXII/2012); Postawy przyszłych psychologów wobec rodzin nieheteroseksualnych z dziećmi (Studia Socjologiczne, 4/2014) oraz The Minority Stress of Lesbian, Gay and Bisexual Parents. Specificity of Polish Context (Polish Psychological Bulletin, 4/2015). Założycielka Koła Naukowego Psychologii LGBT w Instytucie Psychologii UAM. Należy do Stowarzyszenia Grupa Stonewall, gdzie aktywnie działa na rzecz integracji środowiska nieheteronormatywnych rodziców i koordynuje działania psychologiczne oraz doradcze adresowane do osób LGBT i ich bliskich.

[Prezentacja – „Homofobia i jej konsekwencje dla dzieci i młodzieży”]